Skip to Content

Metryczka

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, PL
NIP 5252624369
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666
Kapitał zakładowy 1 661 694 000 PLN

kontakt.acc.poland@henkel.com